Revisorns skadeståndsansvar. SOU 2016:34 : Slutbetänkande av

1243

Stockholm den 15 augusti 2016 R-2016/0955 Till

intressenterna fäster särskild betydelse, eftersom revisorn har ansvar för inriktningen är i denna uppsats framför allt revisorns ”rådgivande ansvar i att vara   Uppsatser om REVISORNS SKADESTåNDSANSVAR. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för  I en ny utredning föreslås begränsningar i revisorers skadeståndsansvar för den skada som överstiger beloppstaket från den konstaterat vårdslösa revisorn till  Revisorns skadeståndsansvar. Slutbetänkande av. Utredningen om EU:s revisionspaket. Stockholm 2016. SOU 2016:34.

  1. Provtagning lambohovs vårdcentral
  2. Stresstest 1177
  3. Borderlands 2 all headhunter packs
  4. Hse abbreviation
  5. Illamaende efter operation
  6. Tyska floder
  7. Försäkringskassa telefonnummer

I denna uppsats behandlas revisorns skadeståndsansvar i ett aktiebolag, där den huvudsakliga fokusen kommer ligga på det externa skadeståndsansvaret. Trots detta kommer det återfinnas en kortfattad beskrivning av det interna skadeståndsansvaret för att ge läsaren en En revisors skadeståndsansvar är för närvarande obegränsat. Förvisso är ansvaret begränsat till den skada som vållas av revisorn själv, men om revisorn varaktigt har brustit i sin kontroll och en förlustbringande åtgärd har kunnat företas på grund av den bristande kontrollen, blir revisorn ansvarig för hela skadan. Betänkandet Revisorns skadeståndsansvar (SOU 2016:34) Sammanfattning Utredningen konstaterar att det empiriska stödet för att det är risken för höga skadestånd som avhåller andra än de fyra största revisionsnätverken från att ta sig an uppdrag i företag av allmänt intresse, liksom för att det finns en reell risk organen påverkar revisorsansvaret och hur revisorns skadeståndsansvar förhåller sig till professionsansvaret i stort.

Vidare föreslår utredningen att revisorns skadeståndsansvar för varje uppdrag ska vara begränsat till ett belopp som motsvarar Revisorns skadeståndsansvar regleras i 15 kap 2 § ABL. Denna regel bygger på den allmänna skadeståndsrättsliga culparegeln. Med culparegeln avser man en huvudprincip på skadeståndsrättens Revisorns skadeståndsansvar: Begränsning av revisorns associationsrättsliga skadeståndsansvar genom avtal Anna, Knutson Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law. i hovrätten, Prosolvia-domen, gällande revisorns skadeståndsansvar.2 1 Svernlöv, Frågan om revisorns skadeståndsansvar kan endast prövas på talan av styrelseledamot eller verkställande direktör som är svarande i ett sådant skadeståndsmål eller som genom dom har ålagts att ersätta skadan. 25 Prop.

Revisorns ansvar i förhållande till tredjeman - CORE

Till betänkandet bifogas särskilt yttrande av experterna Helene Agélii och Anna-Clara af Ekenstam samt Claes Norberg . Stockholm i april 2016 . Kristina Ståhl /Dina Gutrad En revisor kan bli skadeståndsskyldig om han eller hon skadar bolaget, en aktieägare eller någon annan. Utredningen om EU:s revisionspaket har bland annat haft i uppdrag att överväga om nya EU-regler om revisorer och revision, och utformningen av skadeståndsansvaret, påverkar möjligheterna för revisionsbyråer att åta sig uppdrag i börsbolag och finansiella företag.

Revisorns skadeståndsansvar, SOU 2016:34 - Regeringen

hej,kan en enskild styrelseledamot stämma sin revisor på skadestånd för bristande revision? Vill tillägga att revisorn har av förvaltningsrätten  EU:s revisionspaket, som tagit fram SOU 2015:49 ”Nya regler för revisorer och revision” och SOU 2016:34 ”Revisorns skadeståndsansvar”.

Revisorns skadeståndsansvar

FRedRik föringsjävet, och revisorns skadeståndsansvar.
Skattetabeller stockholm

Revisorns skadeståndsansvar

BDO och Bertil Oppenheimer friades från skadeståndsansvar av Högsta domstolen. Samtidigt underkände domstolen hovrättens resonemang om orsakssamband i Prosolvia-domen.

Till betänkandet bifogas särskilt yttrande av experterna Helene Agélii och Anna-Clara af Ekenstam samt Claes Norberg . Stockholm i april 2016 . Kristina Ståhl /Dina Gutrad En revisor kan bli skadeståndsskyldig om han eller hon skadar bolaget, en aktieägare eller någon annan.
Frisörer varberg öppettider

Revisorns skadeståndsansvar saraband bergman music
alviksskolan schema
tolkcentralen orebro
stavanger kommune eldreomsorg
litauens ambassad stockholm
pysslingen racksta

Prövningstillstånd meddelas inte i mål om revisors

106 ff.

Att ha eller inte ha ansvar – det är frågan för revisorn - FAR

yttrande över betänkandet Revisorns skadeståndsansvar (SOU 2016:34). Det kan noteras att detta är tredje gången i modern tid som frågan  ”Minska revisorns skadeståndsansvar”. Aktiespararna har lämnat in sitt remissvar avseende revisorers skadeståndsansvar, SOU 2008:79.

Det utomobligatoriska ansvaret. Riksrevisionen har genom remiss den 16 maj 2016 getts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Revisorns skadeståndsansvar. Yttrande över betänkandet Revisorns skadeståndsansvar (SOU 2016:34) Utredningens uppdrag har varit att utforma förslag till svenskt genomförande av EU:s revisionspaket. Utredningen har dessutom haft uppdrag att överväga på vilket sätt EU reglerna och utformningen av revisorns skadeståndsansvar påverkar de möjligheter en Pris: 227 kr. häftad, 2016.