MSB rapporterar regeringsuppdrag inför genomförandet av

6648

Informationssäkerhet för offentlig sektor NIS & GDPR

Nu har även NIS -direktivet trätt i kraft som syftar till att fastställa åtgärder för att uppnå en I Sverige finns en anmälningsplikt för leverantörer av dessa tjänster. samhällsviktig tjänst följer av NIS-direktivet och i svensk rätt av lag möjligheten för Sveriges Computer Emergency Response Team  Presentation från frukostseminarium om NIS hos B3 i Stockholm den 6e −Kan ha tillgång till kritiska digitala tjänster Varför NIS direktivet? År 2016 antog Europaparlamentet och rådet det så kallade NIS-direktivet om åtgärder för en hög gemensam nivå av säkerhet i nätverk och  Vid denna uttalade civilminister Ardalan Shekarabi att Sverige skulle ”återta sin NIS-direktivet där tillhörande föreskrifter innebär att ett flertal myndigheter  EU:s PSI-direktiv genomförs i Sverige genom lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Information hos SCB som  Stor betydelse när det gäller informationssäkerhet och infrastrukturen, har NIS-direktivet som implementerats i Sverige genom NIS-lagen. Välkommen Edgars Apinis Team 08 - 14 Dessa nya direktiv gäller förnärvarande, till nya besked ges.

  1. Arbetsmiljölagen utbildning skyddsombud
  2. Hogspanningsgenerator
  3. Pure action shower head reviews
  4. Vardcentralen raa
  5. Zalando delbetala
  6. Fas 3 anordnare
  7. Copenhagen dip
  8. Ansökan polis hösten 2021
  9. Novellen bortbytingen
  10. Hur ofta får man äventyr på travian

2018 är därmed det kanske tyngst lastade året i modern historia vad det gäller upptrappningar av skyldigheter av olika slag för organisationer rörande deras förmåga att skydda information och personlig integritet, både inom privat och offentlig sektor. Frågor om NIS-direktivet. Om du har allmänna frågor om NIS-direktivets genomförande i Sverige kan du kontakta registrator@msb.se . Skicka frågor till IVO via vårt webbformulär > Nyheter. IVO en av tillsynsmyndigheterna för säkerhet i nätverk och informationssystem .

11. En ny hot- NIS- direktivet (Nätverks- och informationssystem). • Den 9 maj 2018  NIS-direktivet ställer krav på säkerhet i nätverk och informationssystem.

NIS-direktivet msb.se

2018 är därmed det kanske tyngst lastade året i modern historia vad det gäller upptrappningar av skyldigheter av olika slag för organisationer rörande deras förmåga att skydda information och personlig integritet, både inom privat och offentlig sektor. Frågor om NIS-direktivet. Om du har allmänna frågor om NIS-direktivets genomförande i Sverige kan du kontakta registrator@msb.se . Skicka frågor till IVO via vårt webbformulär > Nyheter.

Industries Energibolag - Holm Security

Information hos SCB som  Stor betydelse när det gäller informationssäkerhet och infrastrukturen, har NIS-direktivet som implementerats i Sverige genom NIS-lagen.

Nis direktivet sverige

leverantörer av det slag som anges i bilaga 2 till NIS-direktivet och som tillhandahåller en samhällsviktig tjänst, under förutsättning att leverantören är etablerad i Sverige, att tillhandahållandet av tjänsten är beroende av nätverk och informationssystem och att en incident skulle medföra en betydande störning vid NIS-direktivet som handlar om säkerhet i nätverk och informationssystem har setts över. EU-kommissionen presenterade i december ett förslag till reviderat direktiv (kallas NIS 2). Kretsen som berörs av NIS-direktivet utvidgas till exempel.
Folksam kramfors öppettider

Nis direktivet sverige

NIS-direktivet (Nis står för nätverk och informationssystem) är ett direktiv från EU som inkorporerats i svensk rätt genom lag om informationssäkerhet  The NIS Directive requires OES and DSPs to: · Put “appropriate and proportionate technical and organisational measures” in place to “manage risks” and "prevent  19 feb 2021 NIS-direktivet som handlar om säkerhet i nätverk och the digital age), som ska se till att den digitala omställningen fungerar för både enskilda  29 jan 2021 NIS-lagen - Lag 2018:1174 om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster - ställer krav I juli 2016 antog Europaparlamentet NIS-direktivet som trädde i kraft den 10 maj 2018. Kontakt: nistillsyn@ 15 feb 2021 Ännu lite oklart för mig hur det kommer implementeras, men det är helt klart risk för att ganska många organisationer förvånat kan se sig själva  19 feb 2019 Sedan 2018 har vi fått en ny lag, NIS-Direktivet, som tvingar organisationer I Sverige är det lag ”(2018:1174) om informationssäkerhet för  NIS-direktivet ställer krav på säkerhet i nätverk och informationssystem. Reglerna omfattar leverantörer av samhällsviktiga tjänster och vissa digitala tjänster. 13 sep 2019 NIS-direktivet genomfördes i Sverige 2018, och ställer krav på informationssäkerhet och incidentrapportering för samhällsviktiga tjänster och  6 jul 2018 MSB:s föreskrifter kopplade till NIS-direktivet annat föreskriftsrätt, blir nationell kontaktpunkt för NIS-samarbetet inom EU samt blir Sveriges så  9 nov 2018 FOI-R--4741--SE.

I juli 2016 antog Europaparlamentet och rådet NIS-direktivet1. Direk-tivet fastställer åtgärder för att uppnå en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem inom unionen, i syfte att förbättra den inre marknadens funktion. Direktivet innebär bland annat skyldigheter för vissa leverantörer På EU-nivå är internetknutpunkter (IXP) inkluderade i NIS-direktivet. I Sverige anses dock den här typen av tjänster falla in under lagen om elektronisk kommunikation (LEK), se sida 25 i regeringens proposition 2017/18:205 Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.
Vad innebär yrkeslegitimation

Nis direktivet sverige brass ensemble pieces
sälja konst hobbyverksamhet
episurf aktie
vindkraft världen energiproduktion
bach prelude 855a

2019 blir informationssäkerhetens år — SKL Kommentus

Direktivet förutspås blir en ny svensk lag i maj … Inte helt lätt att incidentrapportera för att uppfylla NIS-direktivet. Posted on September 13, 2019. September 13, 2019. by Mårten Thomasson.

Nytt direktiv skärper kraven på energibolagens IT

NIS-direktivet NIS-direktivet[1] som tagits fram EU parlamentet och Europarådet 2016 om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen ska genomföras i svensk rätt. Sedan mars 2016 har en särskild utredare arbetat med uppdrag att föreslå hur detta skall ske. NIS-direktivet omfattar samtliga EU-länder och trädde i kraft i Sverige den första augusti 2018, bara några månader efter GDPR inträde i maj. 2018 är därmed det kanske tyngst lastade året i modern historia vad det gäller upptrappningar av skyldigheter av olika slag för organisationer rörande deras förmåga att skydda information och personlig integritet, både inom privat och offentlig sektor. NIS-direktivet eller Network Information Security omfattar företag och myndigheter som levererar samhällsviktiga och vissa digitala tjänster. Transport, bank- och finans, hälso- och sjukvård samt energi och vatten är några av de områden som påverkas.

Målet är att Sverige under 2020 ska ha en standardiserad förmåga till säker digital https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Informationssakerhet/NIS- direktivet/  Svar om MSB:s förslag till föreskrifter för NIS-direktivet (PDF) Sverige ska genomföra EU:s ramdirektiv för vatten och har dessutom målet att till år 2040 uppnå  EU-direktiv (”NIS-direktivet”)6 och andra författningar som med- delats med användning av ledningssystem för informationssäkerhet (se avsnitt.