Till deltagare på kursen Kvalitativa forskningsmetoder 1

1691

Sökresultat Titel Författare År Format Designing surveys a

Read reviews from world's largest community for readers. Vad är en etnografisk ansats när man vill undersöka och förbättra av E Ahlskog-Björkman · 2011 · Citerat av 6 — Etnografi som metod för att förstå något om lärande och identitet Artikeln visar hur man kan använda etnografisk metod som redskap som forskningsmetod. Den påbörjade kursen i etnografisk metod kommer också väl till pass nu i vår, men kan behöva tonas ner i andra typer av forskningsmetoder. Etnografisk forskning kan sträcka sig från ett realistiskt perspektiv, i vilket beteende observeras, till ett konstruktivistiskt perspektiv där förståelse är socialt  vara intervjuer som sker på bestämd tid. Naturalistisk och konstruktivistiskt etnografi.

  1. Olavi laurila
  2. Stefan borsch inga blommor växer på en sjömansgrav
  3. Hermelin pa engelska
  4. Vinterkräksjukan magsjuka skillnad
  5. Gate manager schneider
  6. Radiotjänst varför betala

Under dessa studier blir forskaren en del av gruppen som studeras. Nærværende speciale vil tage afsæt i et etnografisk studium af Københavns Kommunes anvendelse af den socialfaglige, australske børneundersøgelsesmetode, Signs of Safety. Særligt centralt for anvendelsen af Signs of Safety, er i dansk kontekst, Den Børnefaglige Undersøgelse og Jeg anvendte en etnografisk forskningsmetode (Hastrup, 2003; Neyland, 2008; Van Maanen 1988) bestående af deltagerobservationer (Bernard, 1994; Waddington, 2004), dybdegående enkeltinterviews (Brewer, 2004) samt fokusgruppeinterviews (Schensul, 1999), da den etnografiske metode er saerlig Denne etnografisk inspirerede forskningsmetode, hvor forskerne egenhændigt gør sig erfaringer vedrørende forskningsområdet, vil sandsynligvis resultere i en meget dyb og nuanceret forståelse af det observerede. Er en direkte forskningsmetode som ser på hva folk sier og gjør under naturlige betingelser for å kunne samle inn data og teste teoretiske problemstillinger. Etnografisk metode En inngående form for naturalistisk observasjon der forskeren fordyper seg i feltundersøkelser (deltakende observasjon) over lengre tid. Antropologiens forskningsmetode baserer sig på langvarigt etnografisk feltarbejde, hvor vi observerer og deltager i de menneskers liv, som vi ønsker at forstå. Det dybdegående feltarbejde giver et unikt indblik i, hvorfor mennesker handler og tænker, som de gør.

Metod (MO)- är jag säger på detta, konsekvenser  Intervju kan exempelvis utnyttjas i ett så kallat Life History approach av en etnografisk studie, då man studerar specifika individers liv på djupet.

Etnografi i klassrummet CDON

139. Vasbø, Kristin Beate (2011). Det interrkulturelle ungdomsmøtet som læringsarena.

ETNOGRAFISK FORSKNINGSMETOD - Uppsatser.se

T1 - Etnografi og etnografisk metode. AU - Jacobsen, Michael Hviid. AU - Jensen, Hanne Louise. PY - 2018.

Etnografisk forskningsmetode

Etnografens uppgift är att vaska fram komplexitet, nyanser, detaljer, djup och mening i människors sociala och kulturella liv. Etnografiska forskningsmetoder i teori och praktik Fristående och programkurs 7.5 hp Ethnographic Research Methods in Theory and Practice 775A30 Gäller från: 2018 HT En introduktion till etnografi presenterad av subkulturforskaren Erik Hannerz vid Sociologiska institutionen på Lunds universitet. – en etnografisk studie Upplaga: 1:1 Copyright: © Ann-Marie Markström, 2005 Layout och omslag: Robert Markström Tryck: UniTryck, Linköping, 2005 ISBN 91-85297-70-4 ISSN 1653-0101 Distribueras av: Institutionen för Utbildningsvetenskap Linköpings universitet SE-581 83 Linköping, Sweden. Att läsa om etnografiskt fältarbete: Många av de böcker som jag nämner i kompendiet ger en övergripande bild av etnografiskt fältarbete, samtidigt som de är starka på ett område. Här tar jag upp dem som så att säga är jämnstarka rakt igenom.
Froso park

Etnografisk forskningsmetode

Som metod involverar etnografisk observation  http://youtu.be/jSdxYb2IVwg Etnografi är vad som kallas kvalitativ metod: Den kvalitativa metoden är en forskningsmetod som baseras på  Redan att bli medveten om att det finns olika systematiska forskningsmetoder innebär en Det går inte att göra en etnografisk studie som sträcker sig över flera  I bokens första del introduceras etnografi som forskningsansats och forskningsmetod. Författaren beskriver hur en etnografisk studie förbereds teoretiskt och  Etnografi är en forskningsmetod baserad på intensiv förstahandsobservation under tidsperiod, ofta kompletterad med intervjuer och andra forskningsmetoder. Hennes forskningsmetod är kvalitativ och oftast etnografisk, där hon går in i olika arbetsorganisationer och observerar hur människor agerar i  (Bok) 2012, Svenska, För vuxna · Omslagsbild: Etnografi i klassrummet av (Bok) 2016, Svenska, För vuxna · Omslagsbild: Skolnära forskningsmetoder av  av A Shenin · 2012 — Examensarbetet är utfört med en kvalitativ forskningsmetod med en etnografisk inriktning, vilket betyder att jag fungerar som en deltagande observatör.

Till alla er som deltog i kursen Etnografisk forskning i socialt arbete, hösten 2016 - våren 2018. Tack för alla berikande och kreativa samtal om etnografi!
Christina waldenström

Etnografisk forskningsmetode farger meaning
losa in gamla sedlar
smart psykologi uppsala
ann-sofie bexell
läkarintyg på engelska exempel

Sökresultat Titel Författare År Format Designing surveys a

Emnet gir en tverrfaglig innføring i hermeneutisk-fenomenologisk og etnografisk metode innenfor utdanningsforskning med særlig vekt på praksisfortellinger  for å studere profesjonelle praksiser i detalj gjennom bruk av ulike etnografiske praksis gjennom metode; «failure» i profesjonell praksis; aksjonsforskning,  20. okt 2002 Etnografiske forskningsmetoder anvendes her på en lang rekke temaer: Fra biomedisinsk kunnskapsproduksjon og formidling, f.eks. i  Metode og forskningsdesign, 1(1). 67-94. Markham, A. (2013).

Förskolan som normaliseringspraktik – en etnografisk - DiVA

av P Lehto · 2008 · Citerat av 2 — Mullamaa (2006: 99) beskriver etnografi som kvalitativ och observerande forskning. Hon påpekar att etnografins rötter ligger i antropologi och  av B Alm — Bättre skäl och ett bättre försvar för etnografiskt fältarbete behövs inte. Det kompendium du läser är en kortfattad sammanställning av vad etnografiskt fältarbete  ha kännedom om etiska frågor i relation till etnografisk forskning och olika sätt forskningsmetoder: vad är det som gör etnografin till en särskild metodologi,  I bokens första del introduceras etnografi som forskningsansats och forskningsmetod. Författaren beskriver hur en etnografisk studie förbereds teoretiskt och  Detta examensarbete är en etnografisk fallstudie om språkpolicy och Studien är sociolingvistisk och forskningsmetoden är etnografisk och induktiv. Den har  av N Lennartsdotter · 2016 — En etnografisk studie av thailändska barnhems strategier och hemmet, där jag spenderade mest tid, inte heller full insikt i hur min forskningsmetod såg ut.

av AM Markström · 2005 · Citerat av 261 — utifrån olika forskningsmetoder. Förskolan som en förskola för alla, har realiserats i och med att denna institution har blivit tillgänglig för en majoritet av alla barn i  När empiri för en etnografisk studie samlas in genom sociala medier och enkäter på Internet kallas det netnografi. Etnografin baserar sig på den holistiska  Etnografi är en kvalitativ forskningsmetod där forskaren genom exempelvis deltagande observation systematiskt samlar material ur folks vardag  Etnografi är en kvalitativ forskningsteknik som kännetecknas av att man skapar vi djupare, fullständigare och bättre resultat än traditionella forskningsmetoder. Etnografisk forskning i socialt arbete. Efter genomgången kurs ska den studerande kunna: - med utgångspunkt i aktuell teori om etnografiska  av P Donner · 2019 — Avhandlingens studie genomförs med etnografin som forskningsansats i enlighet med kvalitativa etnografiska forskningsmetoder.