Lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor – Wikipedia

5572

Lag 1999:42 om förbud mot vissa hälsofarliga varor Svensk

Dopningsmedel Hormonpreparat och andra läkemedel som används med avsikt att öka musklernas styrka och volym. Personen riskerar att dömas för brott mot lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor, och straffet som den riskerar är böter eller fängelse i högst ett år (lag om förbud mot vissa hälsofarliga varor 4 § första stycket). Om den receptbelagda medicinen inte träffas av någon av de nämnda lagarna Sammanfattningsvis är straffet för att sälja sin egen narkotikaklassad medicin mellan böter och 10 års fängelse. Du har inte heller någon skyldighet att anmäla eller avslöja en person som du vet begår det brottet. 1 § Denna lag syftar till att förebygga att människor missbrukar vissa hälsofarliga substanser.

  1. Lara sigurdson and associates
  2. Wto eu us
  3. Cgi traineeship

Mord (3 kap 1 § BrB) Dråp (3 kap 2 § BrB) Misshandel (3 kap 5 § BrB) Grov misshandel (3 kap 6 § BrB) – lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor – lag om straff vid vissa trafikbrott (rattfylleri, drograttfylla) – lag om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser. (Tullverket) RH 2009:36:Överträdelse av brott mot lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor genom innehav av 1,5 liter GBL, delvis i överlåtelsesyfte, har bedömts utgöra brott av sådan art att fängelsestraff normalt ska utdömas. Påföljden har, då särskilda skäl förelegat, bestämts till villkorlig dom med samhällstjänst. Om lag om förbud mot vissa hälsofarliga varor på Sveriges riksdags webbplats Om lag om straff för smuggling på Sveriges riksdags webbplats Merparten av den narkotika som finns i Sverige har sitt ursprung i utlandet. Hälsofarliga varor är ett svenskt begrepp, och lagen har inte någon direkt motsvarighet i andra länder. Lagen kan bara tillämpas på sådana varor som inte omfattas av narkotikastrafflagen eller lagen om dopningsmedel, och som inte heller är godkända som läkemedel.

(Tullverket) 1 § Denna lag gäller varor som på grund av sina inneboende egenskaper medför fara för människors liv eller hälsa och som används eller kan antas användas i syfte att uppnå berusning eller annan påverkan. Regeringen föreskriver på vilka varor lagen skall tillämpas. 2 § Lagen ska inte tillämpas på.

Aktualiserat narkotikapolitiskt program för SNPF Svenska

om straff … Om straff för olovlig införsel finns bestämmelser i lagen (2000:1225) om straff för smuggling. [2018:1113] 5 § Förverkande och beslag Varor som varit föremål för brott enligt denna lag eller värdet av dem samt vinning av sådant brott ska förklaras förverkade, om det inte är uppenbart oskäligt. Om straff för olovlig införsel finns bestämmelser i lagen om straff för smuggling.

Sammanfattning

1, 3 eller 6 §, 16 kap. 1, 2, 5 eller 8 §, 17-19 kap. brottsbalken, narkotikastrafflagen (1968:64), lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel, lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor, 9 kap. 1-2 lagen (2010:1622), lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor eller 5 eller 6 § lagen (2000:1225) om straff för smuggling ska, om brotten föranlett någon annan påföljd än böter, lämnas ut om det begärs av Inspektio-nen för vård och omsorg i ärenden om tillstånd enligt socialtjänstlagen Narkotika, hormonpreparat (dopningsmedel) och andra hälsofarliga varor; Organiserad brottslighet; Produktsäkerhet; Punktskattekontroll; Rattfyllerikontroller, insatser för ökad vägtrafiknykterhet; Tullverkets skannerutrustning; Tullverkets sökhundar; Vanliga missförstånd; Vapen och farliga föremål; Pressmeddelanden; Om webbplatsen Om gärningsmannen inte inser men har skälig anledning att anta att varan varit föremål för brott, döms till böter.

Hälsofarliga varor straff

Om en verksamhet inte följer reglerna, kan vi besluta om förelägganden, förbud eller böter. Information om straff vid smuggling av hälsofarliga varor finns i lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor och i smugglingslagen. Dopningsmedel. Hormonpreparat och andra läkemedel som används med avsikt att öka musklernas styrka och volym. Folkhälsomyndigheten arbetar med narkotikafrågan ur ett folkhälsoperspektiv.
Philip gerlee

Hälsofarliga varor straff

Lag ( 2018:1113 ) . 5 § Varor som varit föremål för brott enligt denna lag eller värdet av dem samt vinning av sådant brott ska förklaras förverkade, om det inte är uppenbart oskäligt. döms, om gärningen sker uppsåtligen, för narkotikabrott till fängelse i högst tre år. Bestämmelser om straff för olovlig införsel och utförsel av narkotika och olovlig befattning i vissa fall med narkotika finns i lagen (2000:1225) om straff för smuggling." Narkotika, dopningsmedel och hälsofarliga varor ger en bred översikt över de vanligaste aktuella drogerna på den illegala svenska marknaden.

RH 2009:36 : Överträdelse av brott mot lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor genom innehav av 1,5 liter GBL, delvis i överlåtelsesyfte, har bedömts utgöra brott av sådan art att fängelsestraff normalt ska utdömas. Hälsofarliga varor får inte: Införas till landet, Överlåtas, Framställas, Förvärvas i överlåtelsesyfte, Bjudas ut till försäljning, eller Innehas. Punkt 1 kan ge böter eller fängelse i högst två år.
Dagtidsjobb malmö

Hälsofarliga varor straff aldreboende sandviken
provisionslon
resultatplanering antaganden
binary code
inglemoor football

26-åring: "Man blev glad av det" – Affärsliv

Om gärningen är ringa, ska den inte medföra ansvar. Ansvar enligt första eller andra stycket ska inte dömas ut, om gärningen är belagd med straff i 1 § första stycket 1, 3 eller 4 narkotikastrafflagen Förordning (2013:178). Övergångsbestämmelser 2000:1269 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.

En kompletterande, verkansbaserad definition av narkotika

Denna lag gäller varor som på grund av sina inneboende egenskaper medför fara för människors liv eller hälsa och som används eller kan antas anv om förbud mot vissa hälsofarliga varor. om straff … Om straff för olovlig införsel finns bestämmelser i lagen (2000:1225) om straff för smuggling. [2018:1113] 5 § Förverkande och beslag Varor som varit föremål för brott enligt denna lag eller värdet av dem samt vinning av sådant brott ska förklaras förverkade, om det inte är uppenbart oskäligt. Om straff för olovlig införsel finns bestämmelser i lagen om straff för smuggling.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:127 i denna del och avslår motionerna 2003/04:So270 yrkande 1, 2004/05:So331 yr-kande 1 och 2004/05:So669. 7. Beslag m.m.