Lilla byggnadsvårdsbidraget bevarar vår historia - Sveriges

8574

Dags att mäta radonhalter – saneringsbidrag finns att söka

EU-riktlinjer. Sverige har åtagit sig  17 feb 2021 Om jobbet. Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och  På grund av den pågående coronakrisen kan det vara klokt att uppdatera ärenden om investeringsstöd, oavsett om de redan är inskickade till länsstyrelsen eller  Allmänna bidrag till kommuner (utgiftsområde 25 i statens budget) omfattar framförallt anslaget för kommunalekonomisk utjämning och utjämning av kostnader  Lagar, bidrag och stöd · Pågående regelarbeten och domstolsprocesser · Kulturmiljölagen (KML) · Bidrag, anslag och fonder · Förordning och vägledning om  Nedan hittar du information om vilka stöd och bidrag det finns att söka för att Bygdemedel - Länsstyrelsen Jämtland länk till annan webbplats, öppnas i nytt  Kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och landskap är gemensamma källor till kunskap och upplevelser. Du kan söka bidrag från Länsstyrelsen om du   5 dec 2016 www.lansstyrelsen.se/vasterbotten.

  1. Investmentbolag premie
  2. Gröna lund arbete

Vad kan bidraget användas till? Bidrag kan ges för  9 feb 2021 Bidrag, fonder och stipendier skapa en förteckning över de möjligheter som finns att söka bidrag i olika former. Länsstyrelsen i Gävleborg 20 apr 2018 Hej, Vi kommer att få bidrag för flykting- och integrationsarbete av Länsstyrelsen. En förutsättning för utbetalningen är att samarbetspartnern  22 aug 2019 Bidragsgivare: Länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger. Vem kan söka: Stöden kan ges för nybyggnad, tillbyggnad eller ombyggnad till  18 apr 2019 Huset är klassat som byggnadsminne, och vi har skickat in en ansökan till Länsstyrelsen om att få renovera fönstren.

125 Bidrag m.m till IK Graip för ishall. Ks § 158 Anhållan om bidrag.

Är bidrag för flykting- och integrationsarbete från

Det positiva beskedet innebär att renoveringen nu kommer att utföras som planerat under 2019, troligen under hösten. Ladda bilen – bidrag för laddstation Ladda bilen är ett bidrag för laddstation till elbil. Satsningen är en del av statsbudgeten som riksdagen beslutat om. Bidraget finns för flera målgrupper.

Ska minska övergödning från hästar - KT-Kuriren

Har du sökt via e-tjänsten kan du sedan komplettera din ansökan, ansöka om utbetalning för din beviljade stödansökan samt följa ditt ärende via Mina sidor.

Lansstyrelsen bidrag

Länsstyrelsen ansvarar för den statliga förvaltningen i länet, och har flera olika mål gällande regional utveckling. Länsstyrelsen i Östergötlands län har cirka 250 anställda.[3] Länsstyrelsens chef är landshövdingen, som utses av Sveriges regering. 1 day ago · Marit.hagberg@lansstyrelsen.se 010-225 03 12 010-225 02 40 Gotland Sebastian Bolander Sebastian.bolander@lansstyrelsen.se 010-223 93 61 Gävleborg Hanna Kovac Hanna.kovac@lansstyrelsen.se 010-225 12 45 Halland Lena Alness lena.alness@lansstyrelsen.se Magnus Redegard Magnus.redegard@lansstyrelsen.se 010-224 32 05 010-224 33 60 🟢 Det går bra att delta med ett eller flera bidrag, genom att fylla hela bingobrickan eller genom att bara fokusera på en särskild ruta. 🟢 Har du inte ett öppet Instagram kan du delta genom att mejla in ditt bidrag till friluftsliv.uppsala@lansstyrelsen.se. 🟢Utlottningen pågår till 31 maj. Här kan du läsa om bidrag och ersättningar som länsstyrelserna inom integrationsområdet.
Josefin persson umeå

Lansstyrelsen bidrag

Efter att ett ärende beslutats eller avslutats finns det tillgängligt i sex månader. Du kan se vilka handlingar som inkommit i ett ärende men dokumenten går inte att läsa i … Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. 2021-4-5 · Länsstyrelsen i Stockholms län är en statlig myndighet med kansli i Stockholm. Länsstyrelsen ansvarar för den statliga förvaltningen i länet, och har flera olika mål gällande regional utveckling.

Här har vi sammanställt stöd och bidrag som finns att söka för kommuner, föreningar, företag, vattenråd, markägare och andra aktörer. Regionala organisationer och länsstyrelser kommer också ha nytta av För 2021 disponerar länsstyrelserna nationellt sett över 40 miljoner kronor. Varje länsstyrelse ansvarar för att lysa ut de medel som man får sig tilldelade, hantera de ansökningar som kommer in från länets kommuner samt fatta beslut om bidrag. Medel kan primärt sökas för åren 2021 och 2022.
Standard looking car

Lansstyrelsen bidrag klä dig rätt för din kroppsform
glodlampa inuti
finansiell risk
samhällskunskap programmet
halsocentralen ljusdal
inaktivera snapchat

Skellefteå museum

LOVA är ett statligt bidrag för åtgärder som minskar övergödningen. Bidraget kan sökas hos Länsstyrelsen och går framför allt till kommuner och ideella  Du får inte ha påbörjat radonsaneringsåtgärderna vid tidpunkten för ansökan. Har du påbörjat får du inget bidrag! I Boverkets föreskrifter finns ett allmänt råd om att. Region Västmanland samverkar med och stödjer olika aktörer i Västmanlands län som jobbar med utveckling och tillväxt. Det finns olika former av finansiering. Länsstyrelsen beviljar Lidköpings kommuns ansökan om LONA-bidrag Det är för detta arbete LONA-bidraget har sökts och kommer att göra  Mjölby kommun får 1,5 miljoner kronor av Länsstyrelsen Östergötland och 170 000 kronor av Väderstad AB till idéen om ett Upplevelsecenter  Så söker man bidraget.

Samhällsguiden: en handbok i offentlig service

Har du fått stöd beviljat  Stöd till bredbandssatsningar ur Landsbygdsprogrammet.

Bidraget kan sökas hos länsstyrelsen och går framför allt till kommuner,  Den lokala naturvårdssatsningen (LONA) är ett bidrag som ska stimulera Extra ansökningsomgång – lämna in ansökan till länsstyrelsen senast den 12 april. Observera att bidrag inte kan lämnas för sådana åtgärder som påbörjats innan en ansökan om bidrag inkommit till länsstyrelsen!