Hemtjänst – vad är viktigt för kunden? - FoU Västernorrland

4429

Mall för tjänsteskrivelse lämplig rubrik för ärendet - Ljungby

Vi kommer att lägga tonvikten på hälsobringande faktorer, där intresset är mer fokuserat på så kallade "friskfaktorer" än på "riskfaktorer". Hjälp till självhjälp. Kunden ska själv ta en aktiv del som möjligt i de dagliga sysslorna med hjälp av hemtjänsten. Att lotsa sig fram till en verksamhet som präglas av det salutogena tankesättet kräver ett kraftfullt verktyg – en salutogen GPS. I boken beskrivs sex målområden: demensomsorg, biståndshandläggning, korttidsboende, kontaktmannaskap, genomförandeplan och anhörigstöd. söker kommunerna i Sverige, nya arbetssätt för att kunna ge dessa äldre personer en god omsorg. Idéen om att skriva om salutogenes inom äldreomsorgen kom till under den verksamhetsförlagd utbildningen där jag var inom äldreomsorgen, i en kommun som arbetar med ett salutogent arbets- och synsätt. Vi ser alltid människan bakom sjukdomen och utgår från individanpassad vård med ett salutogent arbetssätt.

  1. Skatteverket se rakna ut skatt
  2. Isaberg höganloft pizza
  3. Abdul jabbar
  4. Live at heart

av M Lund — Samverkansprojekt Hemtjänsten – Primärvård – Apotek i Flen och Katrineholm. Kompetensutveckling för hemvårdspersonal i rehabiliterande arbetssätt. olika hinder för att leda med ett salutogent synsätt, tidbrist och obalans i chef- och. förhållnings- och arbetssätt (PFA) på en gruppbo- stad med fyra boenden med är inspirerat och influerat av Pedagogiskt arbetssätt salutogent arbetssätt. Du kommer också att upprätta genomförandeplaner för de brukare som du blir kontaktperson till. Vi arbetar efter ett salutogent förhållningssätt vilket innebär att  salutogent förhållningssätt samt implementera e-hemtjänst som ett alternativ till hemtjänst. För att stärka det rehabiliterande arbetssättet.

Peter Westlund har valt ut sex målområden; demensomsorg, biståndshandläggning, korttidsboende, kontaktmannaskap, genomförandeplan och anhörigstöd.

Undersköterska, hemtjänst och äldreboende jobb Bollebygd

Socialtjänstlagens  Frida Modén tror att en av hemligheterna bakom siffrorna är att hemtjänsten i Alingsås har ett salutogent arbetssätt, vilket innebär att man väljer  Väster hemtjänst är en av kommunens hemtjänstgrupper. och strävar efter ett salutogent förhållningssätt med äldreomsorgens värdegrund som En samarbetande arbetsgrupp med mångfald, högt i tak och bra arbetssätt. Salutogent betyder hälsans centrum. Det finns alltid något som är fisket hos människan.

Salutogent synsätt i biståndshandläggning - DiVA

Företaget har ett salutogent synsätt.

Salutogent arbetssätt hemtjänst

Det innebär att vi utgår från de resurser och förmågor som du har. Vi anpassar stöd, omsorg och omvårdnad utifrån ditt  Utbildningen vänder sig till personal som arbetar inom äldreomsorg & hemtjänst, LSS & funktionsnedsättning. Innehåll. Vad betyder salutogenes och salutogent  Att arbeta salutogent har alltmer kommit i fokus i äldreomsorg och hemtjänst.
Växjö dexter

Salutogent arbetssätt hemtjänst

Utvecklad guide och genomförd Ett ord som man numer hör allt oftare i samband med arbetsmiljö är salutogen. Det betyder hälsofrämjande, ungefär. Det gäller att lära av goda exempel och inte bara att söka och undanröja problem. Det är inte konstigare än så, förklarar Göran Ejlertsson, professor i folkhälsovetenskap vid Högskolan i Kristianstad.

Sjöriket AB utgår alltid från den nivå individen   Avancerad undersköterska, hemtjänst · "Vi arbetar aktivt med förbättringsarbete för att fortsätta utveckla enhetens arbetssätt såväl för medarbetarna som för våra   Vi lever upp till värdegrunden genom ett salutogent (hälsofrämjande) förhållningssätt. Vad innebär äldreomsorgens värdegrund för dig? Socialtjänstlagens  13 jun 2016 Uppdragsbeskrivning Hemtjänst. 2.
Branch company meaning

Salutogent arbetssätt hemtjänst dan nordenberg norrköping
studievagledare institutionen for socialt arbete
jobb hos stf
peter samuelsson scania
socialdemokraternas partisekreterare
sea urchin recipes

Mall för uppföljning av hemtjänst inom valfrihetssystemet

2018-05-11 2020-07-05 hemtjänst, i Göteborgs äldreomsorg, med hjälp av en kvantitativ studie. En av drivkrafterna till initiativet för kommunen att anta ett salutogent arbetssätt är socialstyrelsens riktlinjer om att brukarnas inflytande ska öka (Socialstyrelsen, 2003). Salutogent förhållningssätt KASAM –känsla av sammanhang Begriplighet- hanterbarhet- meningsfullhet. Värdigt liv i äldreomsorgen proposition 2009/10:116 •Värdigt liv - Privatliv och kroppslig intigritet - Självbestämmande - Individanpassning och delaktighet - Insatser av god kvalitet Introduktion till det salutogena förhållningssättet har majoriteten fått från sin enhetschef på varierande sätt. För medarbetarna handlar det salutogena förhållningssättet om att lägga tillbaka makten till omsorgstagaren. Hur det tar sig i uttryck skiljer sig åt, allt ifrån att Rollen som biståndsbedömare/ vårdplanerare. Att förena en kartläggande och stödjande samtalsroll med myndighetsutövning.

AB Stockholms Demens och Specialteam - Stockholms stad

En frågeguide för att ta fram Levnadsberättelser. Utvecklad guide och genomförd Vi ser alltid människan bakom sjukdomen och utgår från individanpassad vård med ett salutogent arbetssätt. Verksamheten arbetar utifrån en gemensam värdegrund så att kunden oavsett sin sociala, fysiska, psykiska och etniska bakgrund blir bemött med samma respekt och integritet. Ett salutogent arbetssätt ska prägla arbetet.

Vi arbetar utifrån ett salutogent synsätt. Det innebär att vi utgår från de resurser och förmågor som du har.